Starka material för hårt arbete

by Lena Nilsson. 0 Comments

Det är stora krafter på gång inom industrin och för detta behöver man ordentliga maskiner. Men även små detaljer som trellex och fjädringar gör att arbetet flyter på ett helt annat sätt. Varje bransch har behov av ett speciellt sorts upplägg, både för ekonomin och för arbetssituationen.

MU128-gasfjädrarMed Limo trellex har man ett bra, ljuddämpande material. Det används ofta för att minska tyngre nedslag. Även Limo gasfjädrar kan göra det lättare att öppna tunga luckor eller maskindelar. Detta gör det enklare och smidigare att utföra det arbete man har framför sig. Samtidigt minskar det antalet olyckor på en arbetsplats. Hörsel, ryggar och lungor mår bättre av en renare arbetsplats med rätt utrustning.

Det är vanligt med trellex inom mineralindustrin. När man transporterar tunga stenar eller grus kan det bli mycket slitage. Genom att använda sig av Limo trellex kan man minimera detta och därmed försäkra sig om att maskinerna fungerar bättre. Speciellt viktig när, till exempel, transportörer bara går åt ett håll. Detta leder annars till ett enormt tryck på drivtrumman.

I tillägg kan Limo trellex förhindra att damm och även större partiklar sprider sig på arbetsplatsen. Detta är inte bara bra för personalens hälsa, men minskar även kostnaderna för underhåll. Ju mer man kan hålla produkten på plats och göra det man ska med den, desto mindre efterarbete och merarbete blir det. Har man sedan också Limo gasfjädrar så flyter det hela ännu bättre.

Många olyckor sker när man fastnar med hår eller kläder i maskinerna. Det tar inte mer än ett par sekunder för att skada sig riktigt rejält. Naturligtvis är första steget att använda adekvata skyddskläder . Men man kan också bygga in de farliga delarna med trellex klämskydd. Många av dessa åtgärder sparar inte bara liv, vilket är det viktigaste, men försäkrar även att arbetet inte avstannar under längre perioder. Med andra ord är det en investering som är väl värd pengarna.

Limo gasfjädrar är en fantastisk uppfinning som också gör att arbetet löper smidigare, vilket är en ekonomisk fördel. Ju färre stopp man har, vare sig det handlar om vanligt underhåll eller större operationer, desto mer tjänar man. Det kan vara Limo trellex eller annat, men de små detaljerna kan göra stor skillnad. Som i alla andra branscher måste man se på det långsiktiga. Just nu kostar det pengar, men i längden så kommer man att tjäna in dem- och mer därtill.

Leave a Reply