Ordentlig förvaring av vapen

by Lena Nilsson. 0 Comments

För många är det en härlig hobby att jaga, medan andra har det som arbete. Vilken kategori man än tillhör vet man hur viktigt det är att försäkra sig om att ens vapen är förvarade på rätt sätt. Ett jaktskåp brukar ha plats för allt, inklusive ammunition och annan utrustning.

MU131-ammunitionEtt bra jaktskåp ska vara märkt enligt SS 3492 normen. Detta innebär att de är testade och lämpliga för förvaring av vapen. Säkra skåp är viktiga, och många har bytt ut sina gamla skåp mot nya, moderna varianter. Om man utökar sitt vapeninnehåll kan man också behöva ett större skåp, eftersom varje skåp bara kan innehålla ett visst antal vapen. Man kan vanligtvis välja mellan kodlås eller nyckellås, vad som passar en bäst.

När man säljer jaktskåp är de märkta med olika poäng. 20 poäng innebär att de vapen som finns inuti inte får överskrida denna summa, sedan kan man kombinera dem som man vill. Det kan, till exempel, vara 20 gevär, eller tio pistoler. Allt beroende på vad man håller på med. En del väljer att förvara jaktlagets gevär tillsammans i säkra skåp. Eller så har alla i familjen sitt eget vapen, man jagar tillsammans. Då kan det vara bra att ha ett rejält vapenskåp.

Säkra skåp kan skydda mot olika saker. Stöldsäkert är det minsta kravet man brukar ha på ett skåp. För att uppfylla kraven måste man skruva fast de mindre skåpen i golvet. Säkra skåp över en viss tyngd kan stå för sig själva, de är svåra nog att flytta runt. Men man kan också välja säkra skåp som skyddar lite bättre mot eldsvåda eller vattenskada. Detta gäller för både vapen och annat man har av värde. Det är klart att de kanske inte kan stå emot en ordentlig eldsvåda där huset brinner ner till grunden. Men ofta hinner man släcka elden innan den spritt sig allt för mycket. Då gäller det att ha bra skåp som skyddar vapnen mot både elden och släckningen.

Det kostar ganska mycket med all utrustning för jakt, inklusive de gevär man använder sig av. Därför bör man skydda dem på bästa sätt och se till att inte fukt och annat förstör dem. I tillägg vill man inte att de ska kunna stjälas och användas för annat än jakt. Med säkra skåp kan man vara lugn att ens ägodelar är skyddade på bästa sätt. Vanligtvis är det gott om plats för andra saker i skåpet också.

Leave a Reply