Lära för livet

by Lena Nilsson. 0 Comments

Att gå i skolan är viktigt, det lägger grunden för hela ens yrkesliv. För att underlätta för eleverna att kunna ta in kunskap, har man till exempel skolverkets bestämmelser om miljön. Dessa inkluderar olika regler om hur lärare och elever ska uppföra sig, men även hur skolmiljön ska se ut. Man vill göra allt man kan för att bidra till en lyckad skolgång.

MU181-klasssrumVanligtvis väljer man tåliga möbler till skola. Bland skolverkets bestämmelser om miljön finns det inte alltid detaljerade anvisningar om vad man måste använda. Men det säger sig självt att det krävs stadiga, ordentliga möbler för en hop med barn. De använder ofta stolar och bord till mycket mer än vad de är tänkta för.

Man behöver även tåliga möbler till skolan för att de ska stå där ett bra tag. De flesta skolor har en balansgång mellan skolverkets bestämmelser om miljön och en vanligtvis liten budget. Det är helt enkelt inte möjligt att byta ut möblerna ofta. Många barn ser saker som deras äldre syskon har ristat in under stolar och bänkar. Att gå i samma skola är som en följetong, där scenen är likadan i flera år.

Detta betyder inte att tåliga möbler till skolan behöver vara tråkiga. Skolverkets bestämmelser om miljön är till för att barnen ska kunna trivas och koncentrera sig på sina studier. Detta gör de bäst i en trevlig miljö. En del skolor har därför valt att satsa på allrum och andra platser där man kan sitta och prata eller göra läxor. I vissa skolor fungerar inte det här, om det finns mycket vandalism. Men ibland kan man lyckas bryta en ond cirkel genom att ge eleverna en möjlighet att ha det fint runt omkring sig.

Faktum är att vissa skolor har startat ett program för skolans underhåll. Man använder sig som vanligt av tåliga möbler till skolan och följer skolverkets bestämmelser om miljön. Men sedan har man lyckats involvera eleverna själva i skolans underhåll och ibland rengöring. Man krattar och planterar på skolgården, dekorerar klassrum, gör hela omgivningen lite mer personlig. När eleverna själva har deltagit i att göra iordning en trevlig miljö brukar det vara lättare att få dem att ta hand om den. Alla skolor är olika, både när det gäller antal elever och vilka årskurser man har. Vissa områden har ett större antal problematiska situationer, medan andra är relativt lugna. Det viktiga är dock att skola och föräldrar samarbetar för att skapa en bra skolmiljö.

Leave a Reply