Första hjälpen på jobbet

by Lena Nilsson. 0 Comments

Det är inte ofta det händer allvarliga olyckor på en vanlig arbetsplats, såvida man inte arbetar med farliga situationer eller giftiga ämnen. Trots detta är det viktigt att vara väl förberedd, i alla fall på de vanligaste problemen. Någon i gruppen bör vara utsedd att kunna lite mer än de andra, men alla bör veta var utrustningen finns.

MU352-kontrollera hjärtatNågot som är grundläggande att inkludera i en första hjälpen låda är en hjärtstartare. Det finns olika modeller, de från Zoll är ganska populära. Den har svensktalande röst som hjälper en att veta att man gör allting rätt. Eftersom den klarar av ganska extrema temperaturer kan man förvara den i princip var som helst. Men naturligtvis ska den vara lätt tillgänglig.

När någon får problem med hjärtat kan det handla om sekunder för att man ska överleva, eller i alla fall klara sig utan grava skador. Med en hjärtstartare som Zoll kan man snabbt få i gång rytmen och hålla personen vid liv tills ambulansen kommer. De har sedan mer avancerad teknologi, fram till sjukhuset. Vanligtvis så klarar man sig bra, om man bara överlever de första minuterna.

Det brukar vara bra om så många som möjligt på arbetsplatsen vet hur en hjärtstartare fungerar. Ibland kan man bli nervös och glömma bort vad man kan i stressiga situationer. Men det brukar alltid finnas någon som kan hålla huvudet kallt och utföra hjärträddningen med Zoll. Det gäller att inte skapa panik, men att helt enkelt göra det som behövs.

En hjärtstartare kan antingen monteras på väggen eller förvaras i sin väska, kanske i ett skåp. Har man en stor arbetsplats kan man behöva fler än en, utspridda på olika ställen. Zoll kommer med flera års garanti, och man har gjort batterierna så hållbara som möjligt. Man vill inte att de ska korrodera och maskinen inte fungera när man som bäst behöver den. Trots detta är det bra med regelbundna genomgångar och underhåll av allt nödmaterial. Ungefär som man gör brandövningar bör man se över första hjälpen materialet.

Man ska inte gå runt och vara rädd för världen, även om det händer en hel del varje dag så kan man inte göra mycket åt det. Det som är viktigt är att vara förberedd för eventuella nödsituationer och sedan inte tänka mer på det. En grundläggande utbildning i hur man ger första hjälpen, inklusive hjärt- och lungräddning hör till det man helt klart bör kunna.

Leave a Reply