Archive for April, 2014

Lära för livet

by Lena Nilsson. 0 Comments

Att gå i skolan är viktigt, det lägger grunden för hela ens yrkesliv. För att underlätta för eleverna att kunna ta in kunskap, har man till exempel skolverkets bestämmelser om miljön. Dessa inkluderar olika regler om hur lärare och elever ska uppföra sig, men även hur skolmiljön ska se ut. Man vill göra allt man kan för att bidra till en lyckad skolgång.

MU181-klasssrumVanligtvis väljer man tåliga möbler till skola. Bland skolverkets bestämmelser om miljön finns det inte alltid detaljerade anvisningar om vad man måste använda. Men det säger sig självt att det krävs stadiga, ordentliga möbler för en hop med barn. De använder ofta stolar och bord till mycket mer än vad de är tänkta för.

Man behöver även tåliga möbler till skolan för att de ska stå där ett bra tag. De flesta skolor har en balansgång mellan skolverkets bestämmelser om miljön och en vanligtvis liten budget. Det är helt enkelt inte möjligt att byta ut möblerna ofta. Många barn ser saker som deras äldre syskon har ristat in under stolar och bänkar. Att gå i samma skola är som en följetong, där scenen är likadan i flera år.

Detta betyder inte att tåliga möbler till skolan behöver vara tråkiga. Skolverkets bestämmelser om miljön är till för att barnen ska kunna trivas och koncentrera sig på sina studier. Detta gör de bäst i en trevlig miljö. En del skolor har därför valt att satsa på allrum och andra platser där man kan sitta och prata eller göra läxor. I vissa skolor fungerar inte det här, om det finns mycket vandalism. Men ibland kan man lyckas bryta en ond cirkel genom att ge eleverna en möjlighet att ha det fint runt omkring sig.

Faktum är att vissa skolor har startat ett program för skolans underhåll. Man använder sig som vanligt av tåliga möbler till skolan och följer skolverkets bestämmelser om miljön. Men sedan har man lyckats involvera eleverna själva i skolans underhåll och ibland rengöring. Man krattar och planterar på skolgården, dekorerar klassrum, gör hela omgivningen lite mer personlig. När eleverna själva har deltagit i att göra iordning en trevlig miljö brukar det vara lättare att få dem att ta hand om den. Alla skolor är olika, både när det gäller antal elever och vilka årskurser man har. Vissa områden har ett större antal problematiska situationer, medan andra är relativt lugna. Det viktiga är dock att skola och föräldrar samarbetar för att skapa en bra skolmiljö.

Ordentlig förvaring av vapen

by Lena Nilsson. 0 Comments

För många är det en härlig hobby att jaga, medan andra har det som arbete. Vilken kategori man än tillhör vet man hur viktigt det är att försäkra sig om att ens vapen är förvarade på rätt sätt. Ett jaktskåp brukar ha plats för allt, inklusive ammunition och annan utrustning.

MU131-ammunitionEtt bra jaktskåp ska vara märkt enligt SS 3492 normen. Detta innebär att de är testade och lämpliga för förvaring av vapen. Säkra skåp är viktiga, och många har bytt ut sina gamla skåp mot nya, moderna varianter. Om man utökar sitt vapeninnehåll kan man också behöva ett större skåp, eftersom varje skåp bara kan innehålla ett visst antal vapen. Man kan vanligtvis välja mellan kodlås eller nyckellås, vad som passar en bäst.

När man säljer jaktskåp är de märkta med olika poäng. 20 poäng innebär att de vapen som finns inuti inte får överskrida denna summa, sedan kan man kombinera dem som man vill. Det kan, till exempel, vara 20 gevär, eller tio pistoler. Allt beroende på vad man håller på med. En del väljer att förvara jaktlagets gevär tillsammans i säkra skåp. Eller så har alla i familjen sitt eget vapen, man jagar tillsammans. Då kan det vara bra att ha ett rejält vapenskåp.

Säkra skåp kan skydda mot olika saker. Stöldsäkert är det minsta kravet man brukar ha på ett skåp. För att uppfylla kraven måste man skruva fast de mindre skåpen i golvet. Säkra skåp över en viss tyngd kan stå för sig själva, de är svåra nog att flytta runt. Men man kan också välja säkra skåp som skyddar lite bättre mot eldsvåda eller vattenskada. Detta gäller för både vapen och annat man har av värde. Det är klart att de kanske inte kan stå emot en ordentlig eldsvåda där huset brinner ner till grunden. Men ofta hinner man släcka elden innan den spritt sig allt för mycket. Då gäller det att ha bra skåp som skyddar vapnen mot både elden och släckningen.

Det kostar ganska mycket med all utrustning för jakt, inklusive de gevär man använder sig av. Därför bör man skydda dem på bästa sätt och se till att inte fukt och annat förstör dem. I tillägg vill man inte att de ska kunna stjälas och användas för annat än jakt. Med säkra skåp kan man vara lugn att ens ägodelar är skyddade på bästa sätt. Vanligtvis är det gott om plats för andra saker i skåpet också.

Starka material för hårt arbete

by Lena Nilsson. 0 Comments

Det är stora krafter på gång inom industrin och för detta behöver man ordentliga maskiner. Men även små detaljer som trellex och fjädringar gör att arbetet flyter på ett helt annat sätt. Varje bransch har behov av ett speciellt sorts upplägg, både för ekonomin och för arbetssituationen.

MU128-gasfjädrarMed Limo trellex har man ett bra, ljuddämpande material. Det används ofta för att minska tyngre nedslag. Även Limo gasfjädrar kan göra det lättare att öppna tunga luckor eller maskindelar. Detta gör det enklare och smidigare att utföra det arbete man har framför sig. Samtidigt minskar det antalet olyckor på en arbetsplats. Hörsel, ryggar och lungor mår bättre av en renare arbetsplats med rätt utrustning.

Det är vanligt med trellex inom mineralindustrin. När man transporterar tunga stenar eller grus kan det bli mycket slitage. Genom att använda sig av Limo trellex kan man minimera detta och därmed försäkra sig om att maskinerna fungerar bättre. Speciellt viktig när, till exempel, transportörer bara går åt ett håll. Detta leder annars till ett enormt tryck på drivtrumman.

I tillägg kan Limo trellex förhindra att damm och även större partiklar sprider sig på arbetsplatsen. Detta är inte bara bra för personalens hälsa, men minskar även kostnaderna för underhåll. Ju mer man kan hålla produkten på plats och göra det man ska med den, desto mindre efterarbete och merarbete blir det. Har man sedan också Limo gasfjädrar så flyter det hela ännu bättre.

Många olyckor sker när man fastnar med hår eller kläder i maskinerna. Det tar inte mer än ett par sekunder för att skada sig riktigt rejält. Naturligtvis är första steget att använda adekvata skyddskläder . Men man kan också bygga in de farliga delarna med trellex klämskydd. Många av dessa åtgärder sparar inte bara liv, vilket är det viktigaste, men försäkrar även att arbetet inte avstannar under längre perioder. Med andra ord är det en investering som är väl värd pengarna.

Limo gasfjädrar är en fantastisk uppfinning som också gör att arbetet löper smidigare, vilket är en ekonomisk fördel. Ju färre stopp man har, vare sig det handlar om vanligt underhåll eller större operationer, desto mer tjänar man. Det kan vara Limo trellex eller annat, men de små detaljerna kan göra stor skillnad. Som i alla andra branscher måste man se på det långsiktiga. Just nu kostar det pengar, men i längden så kommer man att tjäna in dem- och mer därtill.